Kalite Politikamız

Politikalarımız

Kalite Politikamız

Şirketimiz ürettiği malzemelerin insan sağlığına etki ettiği bilincinde olarak;

 • Ulusal, uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun yüksek kaliteli ürün üretmek,
 • Gelişen teknoloji ile müşteri istek ve beklentilerini zamanında tespit ederek müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Etkin ve verimli çalışma prensipleri benimseyerek firma imajını devamlı yükseltmek,
 • Profesyonel insan kaynakları yönetimi ile eğitimli, katılımcı ve mutlu çalışan sağlamak
 • Tecrübeli ve yetkin, kalite sistem dokümantasyonunu kavrayan ve uygulayan personel ile hizmetini zamanında, dürüst, güvenilir ve tarafsızlık temelinde uygulamak
 • Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri kurmak ve sürdürmek
 • Üretim alanımızı uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda yapılandırarak ve yeni teknolojiler ile destekleyerek sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi sağlamak,
 • Çevrenin korunması bilinciyle çalışma stratejisi benimsemek,
 • Kalite ve verimliliği artırarak şirketimizin karlılığını sağlamak,
 • İlkeleri doğrultusunda gerekli bütün standartlar ile bütünleşmiş Kalite Yönetim Sistemini kurar; sürekli iyileştirmeyi sağlamak için gereken bütün şartların sağlanmasını taahhüt eder.

İSG Politikamız

Şirketimizin birinci önceliği; faaliyet gösterdiği her alanda Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.Bu doğrultuda;

 • Sıfır iş kazası için riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır
 • Meslek hastalıkları konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılır ve gerekli tedbirler alınır
 • Üretim sürecinde ve ürünlerin tasarım aşamasında insan sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak esas alınır.
 • Acil durumlara karşı sürekli hazır bulunmak için gerekli tedbirler alınır.
 • Tedbirler belirlenir ve takip edilirken, en az kendi çalışanı kadar, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak esas alınır.
 • İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar hazır bulundurulur.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda bütün yükümlülüklere uyulur

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği faktörünü ön planda tutmayı taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikamız

Şirketimiz çalışmaları sırasında çevreye vereceği zararları çevresel risk değerlendirmesi yaparak önceden belirler ve bütün zararlarını minimize etmek için gerekli bütün faaliyetlerini yerine getirir. Bu doğrultuda ;

 • Mümkün olduğunca az atık çıkarmak için gerekli çalışmaları yapar, oluşan bütün atıkları da öncelikle geri dönüşüm yolu ile kazanma yoluna gider, mümkün değilse Çevre açısından en sağlıklı yöntemlerle bertarafını sağlar
 • Kaynak kullanımını en aza indirmek ve yenilenebilir kaynak kullanımı için gerekli bütün çalışmaları yapar.
 • Çalışanlarda Çevre bilincini sağlamak için gerekli eğitimleri verir.
 • Gerekli bütün yasal izinlerini alır ve kanunlara uyar.

Sürdürebilir Çevre hedefi doğrultusunda Çevre yönetim sistemi kurulması ve gelişmesini sağlamayı taahhüt ediyoruz.